Chi tiết văn bản số: 301/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định 301/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 301/QĐ-BTP
Ngày ban hành: 10/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 301/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2017
Người ký: Phan Chí Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản