Chi tiết văn bản số: 50/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 50/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 50/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 08/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 50/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu
Người ký: Ngô Xuân Lịch
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản