Chi tiết văn bản số: 49/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 49/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 49/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 08/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 49/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Người ký: Phan Văn Giang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản