Chi tiết văn bản số: 549/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 549/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản