Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Doanh nghiệp
Hợp tác quốc tế
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 18/04/2017
Trích dẫn: Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản