Chi tiết văn bản số: 11/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về ch
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 11/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 20/04/2017
Trích dẫn: Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản