Chi tiết văn bản số: 41/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 41/2017/TT-BQP ngày 27/2/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân q
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 41/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 27/02/2017
Trích dẫn: Thông tư 41/2017/TT-BQP ngày 27/2/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản