Chi tiết văn bản số: 15/2016/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 30/06/2016
Trích dẫn: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Người ký: Trần Quốc Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản