Chi tiết văn bản số: 38/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nướ
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 38/NQ-CP
Ngày ban hành: 25/04/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản