Chi tiết văn bản số: 47/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 47/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/04/2017
Trích dẫn: Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản