Chi tiết văn bản số: 583/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 583/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản