Chi tiết văn bản số: 587/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Địa giới hành chính
Quy hoạch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 587/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản