Chi tiết văn bản số: 353/2017/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 ngày 17/04/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Quốc hội.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chính sách
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 353/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành: 17/04/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 ngày 17/04/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Quốc hội.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản