Chi tiết văn bản số: 547/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 547/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 20/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản