Chi tiết văn bản số: 631/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH ngafy 03/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 631/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 03/05/2017
Trích dẫn: Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH ngafy 03/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản