Chi tiết văn bản số: 96/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 96/2017/TT-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 96/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 27/04/2017
Trích dẫn: Thông tư 96/2017/TT-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Người ký: Phan Văn Giang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản