Chi tiết văn bản số: 606/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 606/QĐ-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Địa giới hành chính
Quy hoạch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 606/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 606/QĐ-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản