Chi tiết văn bản số: 05/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Thuế - Phí - Lệ phí
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 14/04/2017
Trích dẫn: Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản