Chi tiết văn bản số: 710/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 710/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 24/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản