Chi tiết văn bản số: 643/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 643/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản