Chi tiết văn bản số: 379/2017/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 379/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành: 04/05/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản