Chi tiết văn bản số: 03/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 25/04/2017
Trích dẫn: Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản