Chi tiết văn bản số: 62/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Tài sản nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 62/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/05/2017
Trích dẫn: Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản