Chi tiết văn bản số: 36/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chứng khoán
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 36/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/04/2017
Trích dẫn: Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản