Chi tiết văn bản số: 66/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 66/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/05/2017
Trích dẫn: Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản