Chi tiết văn bản số: 678/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 678/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản