Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-NHNN ngày 17/05/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 17/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-NHNN ngày 17/05/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Người ký: Lê Minh Hưng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản