Chi tiết văn bản số: 430/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 430/QĐ-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 430/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 16/05/2017
Trích dẫn: Quyết định 430/QĐ-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng"
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản