Chi tiết văn bản số: 24/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thống kê
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 24/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 17/05/2017
Trích dẫn: Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản