Chi tiết văn bản số: 67/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/05/2017
Trích dẫn: Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản