Chi tiết văn bản số: 704/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Kinh tế - Thương mại
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tài chính Nhà nước
Thực phẩm - Dược phẩm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 704/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản