Chi tiết văn bản số: 65/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Thực phẩm - Dược phẩm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 65/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/05/2017
Trích dẫn: Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản