Chi tiết văn bản số: 52/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan d
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Hải quan
Xuất nhập cảnh
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 52/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 19/05/2017
Trích dẫn: Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
Người ký: Vũ Thị Mai
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản