Chi tiết văn bản số: 22/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 22/CT-TTg
Ngày ban hành: 23/05/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản