Loại văn bản >> Công văn
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
14 văn bản / 1 trang.
23/08/2017 1112/KTNN-CĐ Công văn số 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
15/08/20171082/KTNN-THCông văn số 1082/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán nhà nước V/v xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
05/06/2017252/CP-KTTH Công văn số 252/CP-KTTH ngày 05/06/2017 của Chính phủ về việc đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
28/02/2017258/KTNN-VPCông văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
12/01/2017 45/KTNN-PCCông văn số 45/KTNN-PC ngày 12/01/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện trả lời kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN ngày 29/7/2016 của Tổng KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
30/12/201618899/BTC-KBNNCông văn số 18899/BTC-KBNN ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN năm 2015.
29/12/201618796/BTC-KBNNCông văn số 18796/BTC-KBNN ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016.
28/11/2016 1558/KTNN-CĐCông văn số 1558/KTNN-CĐ ngày 28/11/2016 của Kiểm toán nhà nước về việc đính chính văn bản số 1793/QĐ-KTNN.
20/10/2016 9999/BCT-TTTNCông văn số 9999/BCT-TTTN ngày 20/10/2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
14/12/20151435/KTNN-VPCông văn về việc đính chính văn bản
11/01/201336/KTNN-TCCBCông văn số 36/KTNN-TCCB về việc Hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản.
11/03/2011207/KTNN-VPV/v tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
26/11/20091193/KTNN-TCCBVề việc đeo thẻ công chức KTNN
28/09/2009992/KTNN-VPVề việc Hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội