Chi tiết văn bản số: 44/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 29/05/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 44/NQ-CP
Ngày ban hành: 29/05/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 29/05/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản