Chi tiết văn bản số: 2126/QĐ-BYT
Tên văn bản: Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cá
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Giá
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 2126/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 26/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Người ký: Phạm Lê Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản