Chi tiết văn bản số: 707/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020".
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
DNNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 707/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020".
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản