Chi tiết văn bản số: 25/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Hình sự
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/CT-TTg
Ngày ban hành: 05/06/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản