Chi tiết văn bản số: 19/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 19/2017/QĐ-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Tài chính Nhà nước
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 19/2017/QĐ-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản