Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Giá
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 15/05/2017
Trích dẫn: Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản