Chi tiết văn bản số: 1355/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Nhập tên văn bảnQuyết định 1355/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 1355/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 31/05/2017
Trích dẫn: Quyết định 1355/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017
Người ký: Trần Văn Tùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản