Chi tiết văn bản số: 03/2017/TT-BNV
Tên văn bản: Thông tư 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BNV
Ngày ban hành: 19/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản