Chi tiết văn bản số: 1632/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Giao thông vận tải
Kế toán - Kiểm toán
Tài chính Nhà nước
Tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 1632/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 06/06/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản