Chi tiết văn bản số: 846/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Công nghệ thông tin
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 846/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản