Chi tiết văn bản số: 09/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 09/2017/TT-BXD ngày 05/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Doanh nghiệp
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Hải quan
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 05/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 09/2017/TT-BXD ngày 05/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản