Chi tiết văn bản số: 17/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/05/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Hàng hải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 17/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 31/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/05/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản