Chi tiết văn bản số: 57/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Kinh tế - Thương mại
Thông tin truyền thông
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 57/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 02/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản