Chi tiết văn bản số: 12/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 12/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 07/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.
Người ký: Vũ Văn Tám
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản