Chi tiết văn bản số: 21/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 21/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản